Thành công và hạnh phúc thông qua mạnh kỹ năng, vững nền tảng và mang theo những giá trị sống yêu thương, bình an, hạnh phúc!

Tham gia trải nghiệm các chương trình, hoạt động của Giá Trị Sống DELTA, các em sẽ nhận được:

  • Môi trường thân thiện, năng động mà ở đó các em được là chính mình, được học hỏi, vui chơi với suy nghĩ hồn nhiên, vô tư và đầy chất sáng tạo.
  • Những trải nghiệm sát với thực tiễn thông qua sự hướng dẫn, giới thiệu về lịch sử, quy trình sản xuất các sản phẩm để các em có một kiến thức cơ bản và thực hành tạo ra những sản phẩm cho chính bản thân.
  • Những nền tảng cơ bản về kỹ năng và giá trị sống của mình thông qua các bài học, kinh nghiệm.
  • Vượt qua những thử thách trong quá trình trải nghiệm là cách hiệu quả nhất giúp các em hiểu được chính mình, hận thức về giới hạn của bản thân và mạnh dạn tự tin bước ra vùng an toàn để bứt phá phát triển cá nhân. Lúc đó, các em sẽ biết trân quý bản thân, yêu thương mọi người và tô thêm cho cuộc sống những sắc màu “hạnh phúc”.

GIÁ TRỊ SỐNG DELTA

Facebook chatbox