Thành lập: 8/2015

Phương pháp giáo dục: Giáo dục trải nghiệm.
Các hoạt động của Giá Trị Sống DELTA được tổ chức thông qua phương thức giáo dục trải nghiệm thực tế. Có nghĩa là các em được học từ lý thuyết và thực hành dựa trên các trải nghiệm thực tế. Từ đó, các em tự trau dồi kiến thức về thiên nhiên, xã hội; rút ra kinh nghiệm, bài học cho bản thân và đặc biệt là tự ghi nhớ và nhận thức đúng sai từ nhiều vấn đề thực tiễn. Phương pháp giáo dục trải nghiệm là cách tốt nhất để các em tăng vốn sống, sự sáng tạo thông qua vô vàn các trải nghiệm phong phú của mình.

Giá trị hướng đến: Thành công và hạnh phúc.


Thông tin liên hệ: